Chat ngay

VIỆC GÌ PHẢI HỐT - TRIP BAND

14:43 14-07-2021

Năm 2020 là 1 năm đầy khó khăn nhưng Nhóm nhạc Trip Band vẫn nỗ lực để ra mắt ca khúc:  Việc gì phải hốt!  
Clip nhằm mục đích cổ động phong trào và nâng cao tinh thần văn hóa - văn nghệ của các thành viên trong công ty.
Chính điều đó tạo ra một môi trường và cũng là 1 nét văn hóa riêng của ABTrip