Chat ngay

Phim hướng dẫn an toàn bay của BamBoo Airways

15:28 05-08-2022

Sức khoẻ và sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của Bamboo Airways. Với mục tiêu mang đến một hành trình an toàn và trọn vẹn, Bamboo Airways đã thực hiện đồng loạt các tiêu chuẩn phục vụ an toàn tại tất cả các cảng hàng không và trên máy bay.